Anniek Fokkens

Anniek 13 juni 2013

Anniek Fokkens
Op 10 jarige leeftijd ben ik lid geworden van het eerste in Groningen opgerichte meisjeskoor “Rabenhaupt” genaamd, o.l.v. Kes Bosma. Dit betekende driestemmig zingen en de partijen instuderen op het gehoor. In dit koor is mijn liefde voor het zingen geboren.
Het bracht meteen bij ons gezin de muziek in huis, want ook mijn twee zussen gingen bij dit koor.
Na een tussenpoos van enige jaren heb ik als volwassene het zingen weer opgepakt in de Vocalgroep “The Evergreens”, eveneens o.l.v. Kes Bosma. Deze groep bestond uit oud-leden van het meisjeskoor “Rabenhaupt” ; en ook hier heb ik weer met veel plezier gezongen.
Een heel andere wereld ging voor mij open toen ik alt werd bij één van de koren van Chris Verhoog. De russische muziek die ik daar leerde kennen heeft voorgoed mijn hart gestolen en geopend. Nu volgden al snel ook de zanglessen, die mij de techniek van het zingen bijbrachten en me leerden me volledig over te geven aan de muziek.
Na het vertrek van Chris Verhoog naar Duitsland heb ik nog tien jaar gezongen bij het Nonet o.l.v. Cas Straatman, waar ik vele verschillende muzieksoorten heb mogen ontdekken.
Na gestopt te zijn met het Nonet kwam er weer een nieuwe uitdaging……..het kwartet.
Ik hoop dat we nog lang met elkaar mogen zingen en draag het kwartet “Zingroon” een warm hart toe!